Opdrachtaanname

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het gebruik van de BabZ printz software. Na verwerking van de opdracht wordt het door de klant overgedragen bestand een jaar bewaard op de server van BabZ printz.

Auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. BabZ Printz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. BabZ Printz gaat ervan uit dat het auteursrecht van het bestand berust bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk. Daarnaast dient de opdrachtgever zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land.

Herroepingsrecht

Uw betaling wordt gezien als goedkeuring van het starten met de productie van uw opdracht. Hiermee vervalt het herroepingsrecht.

Aansprakelijkheid

Voor beschadiging of verlies van de bestanden kan BabZ Printz in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. BabZ printz stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde producten nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever bij het gebruik van de BabZ printz You!design templatemaker op zijn computerscherm te zien krijgt. De aansprakelijkheid van BabZ printz blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten.

Levertijd

Alle opdrachten worden de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling uitgevoerd. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

Garantie

Reclamaties dienen, voorzover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt te worden. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht.