Privacyverklaring

BabZ printz respecteert de privacy van haar klanten. Deze verklaring geeft aan welke informatie wij van jou als klant vragen en hoe BabZ printz met deze informatie omgaat.

BabZ printz vraagt je voordat je met de You!design templatemaker aan de slag gaat om je e-mailadres. Het programma is gratis, maar we willen wel graag een mogelijkheid hebben om, indien noodzakelijk, met de gebruikers in contact te kunnen treden.

Voor het plaatsen van je bestelling zijn uiteraard je persoonlijke gegevens vereist, zoals naam en adres, betaalinformatie en – noodzakelijkerwijs – de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling bestemd is.

Met jouw goedkeuring zal BabZ printz de door jouw verstrekte informatie gebruiken om je nieuwsbrieven te sturen. Wij sturen e-mails om onze klanten op de hoogte te houden van programma-updates, speciale aanbiedingen en om te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten.

Waar nodig zullen wij die informatie uitwisselen met bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze service en uitsluitend met het omschreven doel, of in het geval van verkoop, voorgestelde verkoop of eigenaarswisseling van het bedrijf.

Om andere dan wettelijk voorgeschreven of de in deze verklaring aangegeven redenen, zullen wij je informatie nimmer aan derden verstrekken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

BabZ printz zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door jouw gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners, die toegang hebben tot de door jou verstrekte informatie, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar binnen deze verklaring wordt verwezen.